Działalność ZPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Opieką pedagogiczną Zespołu Placówek Specjalnych objęte są dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat, które przebywają na leczeniu w szpitalu.
 

Kadra pedagogiczna liczy 40 nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy z dzieckiem chorym. Wszyscy nauczyciele, oprócz wykształcenia kierunkowego, mają także ukończone  studia podyplomowe z pedagogiki terapeutycznej.
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na 9 oddziałach. Odbywają się w świetlicach oddziałowych lub w salach, przy łóżku dziecka.
 
Nauczanie jest bardzo zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i wysiłkowych dziecka. Jest to szczególnie korzystne w przypadku pacjentów długo leżących. Nauczyciele kontynuują bowiem naukę w miejscu, w którym dziecko ją przerwało, a szkoły macierzyste informowane są na bieżąco o jego osiągnięciach, sukcesach i ocenach.
 
Ze względu na specyfikę pracy w szpitalu wszystkie działania pedagogów konsultowane są z lekarzami i innym personelem medycznym.
 
Najmniejszymi pacjentami szpitala zajmują się nauczycielki przedszkola. Proponowane przez nie zajęcia dają dzieciom możliwość twórczego wyrażania siebie, podejmowania różnorodnej aktywności i zdobywania wiedzy. Często do wspólnej zabawy zapraszani są rodzice, co daje dzieciom szczególnie dużo radości.
 
Szkoła to nie tylko lekcje, ale również wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. W godzinach popołudniowych na oddziały wchodzą nauczyciele-wychowawcy. Zajęcia przez nich organizowane maja na celu pomóc dzieciom w odnalezieniu się w nowych warunkach szpitalnych, odwróceniu uwagi od choroby i samotności - wypełnieniu czasu wolnego.
 
Dzieci, rodzice, nauczyciele i personel medyczny uczestniczą w świętach i uroczystościach organizowanych przez szkołę. Dzieci w szpitalu odwiedza Św. Mikołaj, zabawia Ronald McDonald, przychodzą do nich także znani i lubiani sportowcy, aktorzy, rajdowcy oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół z różnymi przedstawieniami. Od wielu lat w szpitalu "gra" również Orkiestra Świątecznej Pomocy, a od paru lat organizowany jest Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka, który cieszy się dużym powodzeniem zarówno u dzieci chorych jak i zdrowych.
 
Wszystkie dzieci przebywające w szpitalu mogą korzystać z dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, pracowni logopedycznej i pracowni Bioofedback. Uczestniczą także w zajęciach muzycznych z elementami muzykoterapii, zajęciach z biblioterapii i zajęciach plastycznych z elementami arteterapii.
 
Placówka ma również swojego doradcę zawodowego, który zawsze służy pomocą zainteresowanym dzieciom i rodzicom.
 
Szpital nie jest dla dzieci miejscem szarym i nijakim. Oddziały są bowiem kolorowe, a  korytarze zdobią ulubione bajkowe postaci. Każda praca wykonana przez dziecko jest doceniona i eksponowana w świetlicy oddziałowej lub na szpitalnym korytarzu.
 
Miła, przyjazna atmosfera panująca na oddziałach sprawia, że nauczyciele czują, że są potrzebni i akceptowani. Trudno bowiem wyobrazić sobie dobrą pracę szkoły szpitalnej bez zrozumienia, życzliwości i wsparcia ze strony pracowników szpitala, a także kolejnych jego dyrektorów.
 
Była dyrektor szpitala dr Olga Szwałkiewicz powiedziała kiedyś, że szkoła w szpitalu humanizuje proces leczenia, jest namiastką rzeczywistości sprzed choroby dziecka i łącznikiem ze światem za oknem szpitalnym. W tym właśnie zawiera się sens istnienia naszej placówki.