Cele terapeutyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Naczelnym zadaniem naszej placówki jest pełnienie funkcji terapeutycznej poprzez cele terapeutyczne.

 

Do najważniejszych z nich należą:

- wspomaganie procesów adaptacji do środowiska szpitalnego,

- stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,

- kształtowanie racjonalnego zachowania podczas pokonywania trudności w warunkach szpitalnych,

- wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiery we własny siły, podnoszenie motywacji do  pokonywania trudności,

- wyciszenie tendencji do nadmiernej ruchliwości, wdrazanie do scalenia aktywności poznawczej, ruchowej i emocjonalnej,

- likwidacja napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu i monotonią życia,

- pomoc w usprawnieniu dzieci po zabiegach,

- dostarczenie dzieciom dodatkowych pozytywnych przeżyć emocjonalnych,

- usprawnienie niezaburzonych funkcji dziecka chorego,

- kompensowanie deficytów biologicznych i rozwojowych dziecka, zastępowanie uszkodzonych funkcji innymi.