Zajęcia dydaktyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasz szkoła jest specyficzna.

Zajęcia odbywają się w świetlicach oddziałowych, salach szpitalnych, w pokoju nauczycielskim lub na sali konferencyjnej.

 

Lekcja religii w świetlicy Oddziału Pediatrycznego II

 

Lekcja historii przy łóżku dziecka na Oddz. Neurologicznym dla Dzieci

 

Dla naszych uczniów mają one szczególne znaczenie. Pozwalają bowiem realizować program nauczania szkół macierzystych, co jest szczególnie istotne dla dzieci przebywających długo w szpitalu. Mogą one nie tylko kontynuować edukację, uczestniczyć w sprawdzianach i egzaminach, ale także otrzymać promocję do następnej klasy.

Dla stałych pacjentów szpitala stajemy się ich szkołą i jedyną możliwością uczenia się. Nauka jest jednocześnie sposobem na spędzenie czasu wolnego, który w szpitalu płynie wolno i monotonnie.

Zaangażowane w zajęcia lekcyjne dzieci mogą chociaż na chwilę zapomnieć o problemach zdrowotnych i tęsknocie za domem.

Do udziału w lekcjach motywują ich oceny, mające ze względu na szczególney rodzaj nauczania charakter terapeutyczny. Dzieci są oceniane nie tylko za zdobytą wiedzę, ale także za wysiłek, jaki wkładają w jej zdobycie.