Historia placówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia szkoły związana jest z historią szpitala.

W 1954 roku przy ul. Wyspiańskiego 4 w Olsztynie powstaje Wojewódzki Szpital Dziecięcy, a trzy lata później rozpoczyna działalność szkoła szpitalna, która jest pierwszą taką placówką w województwie i jedną z pierwszych w kraju. Wówczas kadrę pedagogiczną stanowiły dwie nauczycielki zatrudnione w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Pierwszego września 1958 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie powołuje 7-klasową Szkołę Podstawową i Przedszkole Specjalne, które to placówki mieszczą się na terenie szpitala dziecięcego. Pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Romana Bagińska.

W momencie przeniesienia szpitala do nowego budynku przy ul. Żołnierskiej 18 powołana zostaje pełna 8-klasowa Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Przedszkole Specjalne. Kierownikiem szkoły i kierownikiem wychowania zostaje Kazimierz Borzęcki.

20 listopada 1967 roku Szkoła Podstawowa nr 20 przyjmuje imię Janusza Korczaka, a myślą przewodnią placówki stają się słowa patrona "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Nawiązana zostaje współpraca z Polskim Komitetem Korczakowskim. Szkoła w codziennej działalności kieruje się wartościami wyznawanymi przez J. Korczaka, propaguje też jego poglądy organizując wiele sympozjów i konferencji.

W 1978 roku w setną rocznicę urodzin J. Korczaka szkoła dostaje medal pamiątkowy "W uznaniu zasług dla popularyzowania i kontynuowania nieprzemijających wartości pedagogicznych i społeczno-moralnych, jakie głosił Korczak". W tym okresie dyrektorem szkoły jest Maria Borzęcka, a następnie Krystyna Banach.

W 1987 roku powołany zostaje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Przewlekle Chorych w Olsztynie. Obejmuje on: Przedszkole Specjalne, Szkołę Podstawową nr 20, szkołę średnią (nauczanie przedmiotów ogólnokształcących) i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. Obowiązki dyrektora od 1985 roku pełniła Marta Gąsiorowska.

Następne przekształcenia organizacyjne polegają głównie na zmianach nazwy placówki na Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie i rezygnacji z nauczania na poziomie ponadpodstawowym.

W 1999 roku powołane zostaje Gimnazjum nr 20.

W latach 1992-2002 dyrektorem ZPS była Mieczysława Łukaszewicz.

Od 2002 roku funkcję tę do chwili obecnej sprawuje Elżbieta Lefler.

Aktualnie w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie wchodzą:

Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 20, Gimnazjum nr 20 oraz Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

W latach 1986-2007 kierownikiem wychowania była Maria Gotczenia, obecnie funkcję tę sprawuje Wiesława Krygier.