Pracownicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracownicy Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie w roku szkolnym 2019/2020

Kadra kierownicza 

Elżbieta Lefler

dyrektor 

Izabela Daszkowska-Dąbrowska 

wicedyrektor 

Wiesława Krygier

kierownik zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych 

 

Nauczyciele 

 Bożena Barszczewska 

język polski, wiedza o kulturze

 Joanna Bąkowska 

religia 

 Jolanta Belska 

religia

 Bogacz Dorota

przedszkole

 Małgorzata Chmielewska 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Dariusz Czarnecki 

matematyka

 Agnieszka Czerniawska 

przyroda, biologia 

 Izabela Daszkowska-Dąbrowska 

język polski

 Anna Dąbrowska 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Lidia Delegacz-Niebielska 

język niemiecki

 Agata Dmochowska 

biologia, chemia

 Magdalena Dowgiałło 

język niemiecki

 Ewa Dragun 

historia, wiedza o społeczeństwie

 Anna Dremo 

historia, historia i  społeczeństwo

 Eliza Ilcewicz 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Ewa Jurczak 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Aleksandra Kamińska 

przedszkole

 Ewa Kasperowicz 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Ewelina Kołnierzak 

język angielski

 Anna Kraśnicka 

matematyka, 

 Wiesława Krygier 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Katarzyna Kucner 

nauczanie wczesnoszkolne

 Albina Lange 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Elżbieta Lefler 

język polski

 Małgorzata Liżewska 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Bożena Łuszczewska-Szafranek 

język polski

 Andrzej Michałowski 

informatyka, doradztwo zawodowe 

 Hanna Ogonowska 

nauczanie wczesnoszkolne

 Kamila Olszewska 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Maria Orzechowska

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Paulina Ostrowska-Jewgiejuk 

język angielski

 Mirosława Podlińska 

muzyka, geografia 

 Magdalena Prymas

język polski, historia

 Maria Pylińska 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Kamila Radzimińska-Arczak 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Anna Richards 

informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 Magdalena Sawicka 

język polski, język angielski 

 Agnieszka Sieczkowska 

fizyka

 Emilia Sobolewska 

religia

 Anna Szadziun 

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Marta Szymkowiak

pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

 Magdalena Świtalska 

biblioteka, geografia

 Leonarda Tomaszewicz 

plastyka, technika

 Dorota Wiśniewska 

matematyka

 Marta Zabolewicz 

język angielski, przedszkole

 Dorota Zgórska 

nauczanie wczesnoszkolne

 Sylwia Żywicka 

przedszkole 

 

 

Pracownicy administracji 

Barbara Chyła

referent ds. kadr, sekretarz szkoły 

Barbara Romanowska 

główny księgowy

Agnieszka Turowska

referent ds. księgowości