Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wraz z rozwojem szpitala i szkoły rozwijała się również działalność i zasoby biblioteki szkolnej.

Księgozbiór biblioteki początkowo był bardzo mały, liczył zaledwie kilkadziesiąt książek; były to z reguły bajki, wiersze i lektury szkolne. Z czasem księgozbiór powiększał się, wymagał spisania i usystematyzowania. Pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej datują się z roku 1963.

Obecnie w bibliotece znajduje się 7.475 książek.

 Przez 20 lat biblioteka mieściła się na Oddz. Pediatrycznym II. Było to małe, wąskie i wysokie pomieszczenie. Bezpośredni dostęp do książek miały tylko dzieci z tego oddziału. W roku 2002, kiedy szkoła zaadoptowała nowe pomieszczenia socjalne dla nauczycieli z zapleczem do pomocy naukowych,  nowe pomieszczenie otrzymała również biblioteka szkolna. 

Do obecnego pomieszczenia bezpośredni dostęp ma każde dziecko przebywające w szpitalu. Wnętrze biblioteki zachęca do korzystania z niej, pozwala na koncentrację i możliwośc pracy z książką. W trakcie zajęć, czytania i przeglądania książek tak dzieci, jak i dorośli mogą wygodnie usiąść w fotelach, swobodnie pracować przy stoliku.

W bibliotece dzieci mogą czuć się swobodnie, zachęca do tego miła atmosfera, dobra muzyka i przyjazna postawa personelu. Można również posłuchać muzyki lub wypożyczyć wybrane przez siebie płyty i kasety, obejrzeć film, skorzystać z internetu, jak również przejrzeć multimedialną pomoc naukową.

Księgozbiór powiększany jest w większości drogą zakupu. Ze względu na specyfikę placówki i wymogi sanitarne nie mogą to być książki z drugiego lub trzeciego obiegu. Zdarzają się również i takie przypadki, że ktoś podaruje książki do biblioteki szkolnej, lecz muszą być w bardzo dobrym stanie.

W bibliotece znajduje się bardzo dużo materiałów informacyjnuch: albumów, encyklopedii, słowników oraz lektur szkolnych, podręczników i pomocy naukowych (plansz edukacyjnych, gier, układanek, klocków, kalendarzy, liczydeł itp.), jak również płyt DVD i CD.

Szczególne miejsce zajmują oczywiście książki dla dzieci, bajki, wiersze, opowiadania, beletrystyka i wszystkie nowości książkowe, które dzieci chętnie czytają.

Jest również bardzo duży księgozbiór książek popularno-naukowych i metodycznych, gdyż z biblioteki korzystają także nauczyciele, personel medyczny i rodzice dzieci leżących w szpitalu.

Biblioteka otwarta jest codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pracuje w niej jeden bibliotekarz - mgr Magdalena Świtalska - mający pełne wykształcenie pedagogiczne z przygotowaniem specjalnym do szkoły szpitalnej oraz przygotowaniem do pracy w bibliotece.

 

Bibliotekarz codziennie zanosi książki na oddziały. Rozmawia z dziećmi na temat ich zainteresowań, hobby czy zdolności. Po przeprowadzonym "wywiadzie" proponuje książę, doradza co wybrać. Wymaga to znajomości posiadanego księgozbioru, treści proponowanych tytułów, jak również wiedzy na temat choroby, stanu psychicznego i fizycznego dziecka. Bibliotekarz każdorazowo ustala z dzieckiem, w jaki sposób może je zwrócic lub zamienić książkę. Książki dla dzieci młodszych wypożyczane są rodzicom.

Szczególny przypadek stanowią dzieci, które leżą w izolatkach i ze względu na swoją chorobę oraz reżim sanitarny nie mogą brać do rąk ogólnodostępnych książek. Wówczas bibliotekarz czyta im wybrane pozycje, zgodne z ich zainteresowaniami.

Biblioteka szkoły szpitalnej współpracuje z Multimedialną Biblioteką dla Dzieci "Abecadło" oraz Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie. 

We współpracy z nauczycielami organizowane są konkursy czytelnicze, plastyczne czy ortograficzne.

Na potrzeby nauczycieli biblioteka zamienia się w salę lekcyjną do informatyki, matematyki, geografii, języka polskiego i sztuki oraz tętniącą pomysłami pracownię multimedialną dla nauczycieli twórczych i pomysłowych.