Nasi podopieczni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Każdego roku w naszej szkole uczy się około 6000 dzieci.

Nasi uczniowie pochodzą z całego województwa warmińsko-mazurskiego, z różnych szkół i różnych środowisk. Są chorzy i zagubieni wśród obcych osób i przedmiotów, lecz dzięki nauczycielom, wychowawcom i personelowi szpitala szybko się aklimatyzują.

Zajęcia przedszkolne w sali dziecka

 

 Większość dzieci leczona jest krótko i wraca do domu, ale część z nich, to dzieci przewlekle chore. Zwykle ich pobyt w szpitalu trwa kilka miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet kilka lat. Ze względu na swoje schorzenie mogą odwiedzać rodzinny dom tylko podczas krótkich przepustek.

 

 

 Nasz ulubiony i długoletni uczeń - juz jest w domu.

 

Każde dziecko w wieku szkolnym objęte jest nauczaniem specjalnym, to znaczy dostosowanym do zmniejszonych możliwości wysiłkowych wynikających z choroby. Praca pedagogiczna z uczniem opiera się przede wszystkim na realizacji celów terapeutycznych wspomagających proces leczenia - dodających otuchy, nadziei, aktywizujących do pracy, pobudzających zainteresowania, wpływających na stan emocjonalny uczniów, przeciwdziałających występującej u nich postawie izolacji społecznej.

Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy przebywają w szpitalu podczas trwania sprawdzianu i egzaminu w ich szkołach macierzystych, mogą przystąpić do nich w szkole szpitalnej w tym samym terminie.

 

 Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej.

 

Egzamin po klasie III gimnazjum.

 

Wszystkim dzieciom przebywającym w szpitalu z powodu różnych chorób potrzebna jest szczególna opieka pedagogiczna oraz zrozumienie. Pracownicy szkoły szpitalnej starają się zatem być dla uczniów nie tylko nauczycielami, ale także przyjaciółmi, którzy dodadzą im sił do walki z chorobą i nagrodzą za osiągnięcie każdego, nawet najmniejszego sukcesu.

 Zajęcia wychowawcze przy łóżku dziecka.