Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+ zostało założone w czerwcu 2015r.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz działalności edukacyjnej i wychowawczej Zespołu Placówek Specjalnych działających przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a 10-561, poprawy warunków lokalowych, zaplecza dydaktycznego, terapeutycznego w tym szczególności podejmowania działań w kierunku zaspakajania potrzeb rozwojowych chorych dzieci.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na profilu facebook:

facebook.com/zpsplus